2011 i korthet

  • Omsætningen steg med 8% procent til 727 MSEK (675).
  • Driftsresultatet udgjorde 106 MSEK (116).
  • Gods over kaj steg med 1 million ton. De største stigninger fandt sted inden for skrot, biler og break bulk.
  • Norra Hamnen i Malmø blev indviet med tre nye godsterminaler, som femdobler CMP's kapacitet inden for container-, RoRo og kombitrafik.
  • Projektering og forberedende byggearbejder til den nye krydstogtkaj i København, der indvies i foråret 2013.
  • Ved branche-eventet World Travel Awards blev København udnævnt til "Europe's Leading Crusie Port".
  • Der blev indgået aftaler med kunder inden for tørbulk på UPS-arealerne på Prøvestenen i København.
  • CMP blev udpeget som Core Port inden for rammerne af EU-programmet Connecting Europe. Dermed bliver det lettere for CMP at få del i de omkring 50 milliarder EUR, der investeres i Europas infrastruktur.
  • En ny, fuldautomatisk flydespærring blev installeret på oliehavnen i Malmø. CMP er først i verden med denne miljøteknik. Den kaldes for Autonomous Surface Vessel (ASV) og lukker hurtigt havnebassinet af og beskytter vandet og de omkringliggende strande i tilfælde af udslip.
test