2011 i korthet

  • Försäljningen ökade med 8% procent till MSEK 727 (675)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 106 (116).
  • Gods över kaj ökade med 1 miljon ton. Mest ökade skrot, bilar och break bulk.
  • Norra Hamnen i Malmö invigdes med tre nya godsterminaler, som femdubblar CMPs kapacitet inom Container, RoRo och Combitrafik.
  • Projektering och förberedande byggarbeten för den nya kryssningskajen i Köpenhamn, som invigs våren 2013.
  • Vid branscheventet World Travel Awards utsågs Köpenhamn till ”Europe’s Leading Crusie Port”.
  • Avtal tecknades med kunder inom torrbulk på UPS-arelalerna på Prøvestenen i Köpenhamn.
  • CMPs utsågs till Core Port inom ramen för EU-programmet Connecting Europe. Därmed blir det lättare för CMP att ta del av de cirka 50 miljarder euro, som investeras i Europas infrastruktur. 
  • En ny helautomatisk oljeläns installerades i oljehamnen i Malmö. CMP är först i världen med denna miljöteknik. Den kallas Autonomous Surface Vessel (ASV) och stänger snabbt av hamnbassängen och skyddar vatten och omgivande stränder vid ett utsläpp.
test